KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Europoslankyňa Monika Beňová a poslanec NR SR Jozef Burian v Trebišove

Dátum: 10.10.2005
Kancelária: Trebišov

Výjazd europoslankyne Bc. Moniky BEŇOVEJ a poslanca NR SR Ing. Jozefa BURIANA sa uskutočnil v Trebišove dňa 8.10.2005.
V spomínaný deň navštívila p. Beňová v doprovode p. Buriana Mestský úrad v Trebišove, kde absolvovala stretnutie so starostami obcí v okrese Trebišov. Starostovia sa pýtali hlavne na otázky financovania projektov predkladaných v rámci podporných programov EÚ.
Na krátkom stretnutí ich privítal aj primátor mesta Trebišov Ing. Dušan POĽACKÝ za prítomnosti prednostu MsÚ Ing. Miroslava VELGOSA PhD., podpredsedu VÚC KSK Ing. Michala IĽKA a okresného predsedu strany SMER - SD v Trebišove Ing. Slavomíra ILLEŠA.
V poludňajších hodinách pani europoslankyňa a pán poslanec slávnostne otvorili komunikačné centrum Europe Bysattelite a internetovú prípojku EÚ. Ing. Jozef MONDIK, ktorý je otcom tejto myšlienky v krátkosti oboznámil prítomných s činnosťou tohto centra.
V neformálnej debate sa prítomní zástupcovia mesta, starostovia obcí a členovia strany SMER - SD v Trebišove dozvedeli mnoho poznatkov o fungovaní jednak uvedeného centra ale aj o fungovaní celej činnosti orgánov EÚ.
 
Ing. Slavomír ILLEŠ
Predseda okresnej organizácie Trebišov
 
Europoslankyňa Monika Beňová a poslanec NR SR Jozef Burian v Trebišove - foto č. 1

Europoslankyňa Monika Beňová a poslanec NR SR Jozef Burian v Trebišove - foto č. 2

Europoslankyňa Monika Beňová a poslanec NR SR Jozef Burian v Trebišove - foto č. 3

Europoslankyňa Monika Beňová a poslanec NR SR Jozef Burian v Trebišove - foto č. 4