KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach

Dátum: 28.09.2005
Kancelária: Košice I.

Oslavy 61. výročia SNP zorganizovala Okresná organizácia SMER - SD Košice I. dňa 29. augusta 2005 v Lesoparku na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
Už v skoré odpoludnie boli pre deti pripravené súťaže (preťahovanie lanom, streľba zo vzduchovky, súťaže zručnosti) a odmenou im boli sladkosti a ďalšie darčeky v podobe školských potrieb, veď sa blížil začiatok nového školského roku.
V podvečer oslavy zatraktívnili parašutisti zoskokmi na padákoch, ktorí neskôr odpovedali hlavne na zvedavé otázky detí a previedli aj ukážky skladania padákov.
K oslavám SNP sa pripojili i poslanec NR SR za SMER - SD Mgr. Jozef Buček a primátor Mesta Košice JUDr. Zdenko Trebuľa, ktorí odpovedali na množstvo otázok prítomných občanov v priestore celého Lesoparku. Moderátorom celých osláv bol MVDr. Miroslav Orság, CSc, podpredseda SMER - SD Košice I.
Hlavné oslavy začali príhovorom JUDr. Zdenka Trebuľu, ktorý privítal všetkých občanov, ktorí sa osláv zúčastnili, ale najmä mladšiu generáciu a deti, ktorí tu boli v hojnom počte. Pripomenul historický význam SNP i jeho odkaz pre súčasnosť a budúcnosť.
Vatru SNP, ktorú postavili organizátori potom spoločne zapálili Mgr. Jozef Buček, JUDr. Zdenko Trebuľa, Ing. Peter Greguš - predseda OR SMER - SD Košice I. a MVDr. Miroslav Orság, CSc.
Večerné oslavy sa niesli v znamení ohňostroja SNP, zábavy, spevu a tanca pri troch ohňoch. Zneli ľudovky v rôznych jazykoch, disko, gitara aj harmonika. Tancovali mladší i skôr narodení. Atmosféra spolu s počasím bola výborná a všetci prítomní tak dali jasne najavo, že odkaz dejín je si potrebné pripomínať a predávať ho ďalším generáciám..
Poďakovanie za vydarenú akciu patrí Klubu SMER - SD Sídlisko Ťahanovce (najmä týmto našim členom : Orság, Kičura, Melničák, Ihnát, Grega), ako aj ostatným členom za propagáciu akcie, kde bol veľmi nápomocný aj Klub SMER - SD Sever.

Okresná rada SMER - SD Košice I.
Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 1

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 2

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 3

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 4

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 5

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 6

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 7

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 8

Oslavy 61. výročia SNP v Košiciach - foto č. 9