KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Základné úlohy okresnej organizácie Košice I. pre rok 2005

Dátum: 28.09.2005
Kancelária: Košice I.

1. Voľby do VÚC Košického samosprávneho kraja
- pri výbere kandidátov na poslancov do samosprávneho kraja dbať na to, aby mali vysoký predpoklad zvoliteľnosti a aby sa jednalo o prirodzené osobnosti okresu
- pri spracovaní volebnej kampane sa vyvarovať chýb z predchádzajúcich volieb a zohľadniť predsa len odlišné špecifiká jednotlivých mestských častí nášho okresu.

2. Skvalitňovanie straníckej práce
- zabezpečiť skvalitnenie práce okresnej rady, do práce rady zahrnúť okrem vnútrostraníckych otázok aj otázky týkajúce sa problematiky samotného okresu a jeho jednotlivých mestských častí, pričom do väčšej miery využiť poznatky našich poslancov v jednotlivých miestnych parlamentoch
- väčší dôraz klásť na zvyšovanie aktivity členskej základne. Prvoradým predpokladom je pravidelné sa stretávanie členov strany v kluboch a aktivity jednotlivých klubov smerom k celej členskej základni.

3. Prehlbovanie vplyvu SMER - SD v okrese
- zabezpečiť pravidelné sa stretávanie občanov nášho okresu s predstaviteľmi SMER - SD, poslancami NR a našimi poslancami v miestnych parlamentoch s cieľom získania potencionálnych voličov pre politiku SMER - SD
- dôležitá v tomto smere je kvalitná a zmysluplná práca našich poslancov pre skvalitnenie života našich spoluobčanov

4. Zdokonalenie procesu straníckych informácií
- pravidelne na zasadnutiach okresnej rady a kluboch informovať o zámeroch, aktuálnych rozhodnutiach a postupoch strany v súvislosti so sociálno-spoločenskými udalosťami i aktivitách poslancov SMER - SD v NR SR.
- zabezpečiť, aby sa členských schôdzí a podľa požiadaviek aj na schôdzach klubov zúčastnil člen Predsedníctva SMER - SD, resp. poslanec NR SR.

Ing. Peter Greguš - Okresný predseda Košice I.