KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Oslavy 1.mája 2005 v Košiciach

Dátum: 10.05.2005
Kancelária: Košice I.

Akciu zorganizovala Okresná organizácia SMER - SD Košice I. v Detskom areáli Anička.
Mala dve časti: oficiálnu (vystúpenia predstaviteľov strany SMER-SD k občanom Košíc) a zábavno-kultúrno-športovú.
K prítomným sa v oficiálnej časti prihovoril Mgr. Pavol Paška, podpredseda SMER-SD, ktorý pripomenul myšlienku 1. mája, vstup SR do EÚ a aktivity strany SMER-SD v NR SR. Predseda Košickej organizácie SMER-SD Ing. Peter Žiga, okrem pozdravu predstavil nové logo strany SMER-SD a vysvetlil ho. Primátor mesta Košice JUDr. Zdenko Trebuľa informoval o aktivitách v Meste Košice a o svojich predstavách pri rozvoji Košického samosprávneho kraja, kde je rozhodnutý kandidovať na miesto župana s podporou SMER-SD. Akciu moderoval podpredseda SMER-SD Košice I., MVDr. Miroslav Orság, CSc. V zábavno-kultúrnej a športovej časti hrala tak živá, ako aj reprodukovaná hudba. Za svoju aktívnu účasť boli súťažiaci odmenený sladkosťami, ktoré im odovzdávali organizátori v dobrej nálade a s úsmevom. V priebehu celej akcie sa nezaznamenali žiadne negatívne vystúpenia. Občanom boli podávané dostupné propagačné materiály strany ako aj komunikované nové logo strany. Akcia sa uskutočnila od 10:00 - 13:00 hod. a podľa hodnotenia primátora Košíc Dr. Zdenka Trebuľu sa jej zúčastnilo veľa ľudí v porovnaní s inými akciami, ktoré v tento deň prebiehali v Košiciach. Pre organizátorov je to určitá pochvala, keď zoberieme na vedomie začiatok Dní mesta Košice.