KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Priority okresnej organizácie SMER - SD Košice - okolie

Dátum: 11.07.2005
Kancelária: Košice okolie

- dokončenie procesu integrácie ľavicových strán
- aktivizácia členskej základne
- ustanovenie miestnych klubov SMER-SD v obciach a mestách okresu
- pomoc členom a sympatizantom zvolených za starostov, primátorov a poslancov OZ obcí a miest v okrese v
  rozvoji komunálnej samosprávy
- sledovanie a ovplyvňovanie riešenia regionálneho rozvoja okresu, s dôrazom na oblasť sociálnej
  starostlivosti, zdravotníctva a školstva, ochrany a tvorby životného prostredia
- príprava volieb predsedu a poslancov Košického samosprávneho kraja - 2005
- príprava doplňujúcich volieb primátora v Medzeve; starostu obce v Bidovciach
 
RSDr. Ján Sabadoš
Predseda OO-SMER-SD Košice-okolie