KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ing. Július Hajdu - okresný predseda


kontakt

Vzdelanie:
1980-1984 VŠP Nitra – odbor mechanizácia
1976-1980 Gymnázium Trebišov
1967-1976 Základná škola, Trebišov

Doplnkové vzdelanie:
1993 Postgraduál VŠ Dopravná v Žiline

Pracovné skúsenosti:
1985-1988 Strojová a traktorová stanica Trebišov

Pozícia: Vedúci dopravy a poľnohospodárskej výrobnej činnosti
1988-1992 Poľnohospodárske družstvo Zemplínske Hradište

Pozícia: hlavný mechanizátor, podpredseda

Náplň práce: riadenie prevádzky mechanizácie
1992-2005 Štátna správa -referent
2005-2007 UNIMIX – JH spol. s r. o.
Pozícia: majiteľ spoločnosti
2007-2011 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trebišove
Pozícia: riaditeľ
2011- 2013 Dobrovoľne nezamestnaný
2014- trvá Okresný úrad Trebišov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Pozícia: vedúci odboru

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – základy

Ruský jazyk - pokročilý

Počítačové znalosti:
Internet (e-mail, www) - pokročilý

Microsoft Excel - pokročilý

Microsoft Outlook - základy
Microsoft PowerPoint - základy
Microsoft Word - základy

Vlastnosti a záujmy:
flexibilita, komunikatívnosť, odborné vystupovanie, odolnosť voči stresu,
 poľovníctvo, cestovanie, literatúra, šport, verejné dianie
ODKAZY SEKCIE