KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ing. František Petro - okresný predseda


kontakt
Dátum narodenia:23.05.1961
Národnosť:slovenská
Rodinný stav:ženatý

Vzdelanie:
Dátum:01.09.1976 - 30.06.1980
Meno a typ vzdelávacej inštitúcie:GYMNÁZIUM, Šrobárová 46, Košice
Typ štúdia:maturitné
Názov získaného certifikátu:maturitné vysvedčenie

Ďalšie vzdelanie:
Dátum:01.09.2006 - 01.06.2011
Meno a typ vzdelávacej inštitúcie:Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice
Špecializácia: ochrana osôb a majetku
Názov získaného certifikátu:štúdium bolo ukončené diplomom o vykonaní štátnej skúšky Inžinier

Pracovné zaradenie:
11/2012 – 03/2016 poslanec NR SR
Člen ústavno-právneho výboru
2016 - starosta obce Ploské

Osobné schopnosti a zručnosti:
- anglický jazyk, ruský jazyk

Zručnosti spojené s informatikou:
- Windows, Office, internet

Záujmy:
- príroda, poľovníctvo
ODKAZY SEKCIE