KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - predseda Krajskej rady


kontakt
narodený: 02.04.1971
stav: ženatý, 3 deti

Vzdelanie:
1989 – 1995 Lekárska fakulta UPJŠ Košice, odbor: všeobecné lekárstvo
2001 – 2004 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie:
1998 kvalifikačná atestácia I. stupňa v odbore chirurgia
2004 kvalifikačná atestácia II. stupňa v odbore úrazová chirurgia
2004 ukončenie štúdia Master of Public Health – MPH.
2010 ukončenie doktorandského štúdia – PhD.

Pracovné skúsenosti:
1995 – 2007 Klinika úrazovej chirurgie, Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice – lekár
2004 – 2008 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice – námestník riaditeľa pre chirurgické odbory
2007 – 2008 Univerzitná nemocnica Bratislava – riaditeľ nemocnice
2008 – 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR – minister zdravotníctva SR
2010 – trvá Národná rada Slovenskej republiky – poslanec
2012 – 2016 predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo
2016 – trvá predseda Mandátového a imunitného výboru NR SR
2010 – trvá primátor mesta Košice

Odborné stáže v nemocniciach:
Švédsko, USA, Švajčiarsko, Francúzsko

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – aktívne
ruský jazyk – pasívne

Záujmy:
šport, turistika