KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ing. Róbert Puci - okresný predseda


kontakt
narodený: 13.6.1973

Najvyššie ukončené vzdelanie:
Prevádzkovo-ekonomická fakulta, VŠP - Nitra

Pracovné skúsenosti:
01/2015 - Mesto Trebišov, zástupca primátora čiastočný úväzok
03/2012 - NR SR, poslanec
02/2011 – 06/2011 Mesto Trebišov, zástupca primátora 1/2 úväzok
01/2011 - Lumen, Trebišov, projektový manažér
(prerušené z dôvodu výkonu funkcie poslanca NR SR)
10/2010 – 01/2011 STAFF, Košice, mediálny pracovník
05/2008 – 10/2010 Obvodný úrad Trebišov, prednosta
01/2007 – 05/2008 Obvodný pozemkový úrad Trebišov, riaditeľ
09/2006 – 01/2007 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, samostatný radca
01/2004 – 08/2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, vedúci oddelenia štátnych sociálnych dávok
07/2003 – 12/2003 Okresný úrad práce Trebišov, vedúci oddelenia sprostredkovateľsko - poradenských služieb
03/2002 – 06/2003 Okresný úrad práce Trebišov, referent
09/2001 – 03/2002 nezamestnaný
07/1996 – 08/2001 Slovenská sporiteľňa, a.s., Trebišov, referent

Osobné kvality:
komunikačné a riadiace schopnosti, zodpovednosť, dôslednosť

Osobné záujmy:
šport, knihy príroda