KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Akcia "Juniáles - Ahoj prázdniny"

Dátum: 25.06.2005

Čas konania: 15.00 - 21.00
Miesto konania: Detský areál Anička
Hlavný organizátor: Ing. Anna Zimmermannová, klub mestskej časti Sever a okresná rada Košice I.
Počet prítomných divákov: cca 350 ľudí

„Juniáles - Ahoj prázdniny“ sa konal z príležitosti ukončenia školského roku 2004 - 2005.

Prítomné auditórium v nádhernom slnečnom dni privítal predseda okresnej organizácie Ing. Peter Greguš a pani starostka Mč Sever.

Juniáles sa začal pásmom „Škola baví školu“. Program bol založený na umení detí a mládeže, ktorý si pripravili vo svojom voľnom čase so svojimi pedagógmi.

S muzikálom „Škola hrou“ vystúpili školáci z Belehradskej základnej školy. Zožali zaslúžený potlesk za humorné stvárnenie vyučovcích hodín.

S ozajstným tanečným umením sa blysli staršie i mladšie žiačky zo ZŠ Tomášikovej. Dievčatá získali majstrovský titul na medzinárodnej súťaži vo Viedni. Prítomní diváci si vychutnali nápaditú choreografiu a precízne umenie všetkých dievčat. Dočkali sa zaslúženého uznania divákov.

Malí speváci z ZŠ Belehradskej úspešne zaspievali náročné pesničky dospelákov - predviedli malé „SUPER STAR“.

Po zaujímavých rytmických tanečných vystúpeniach na záver programu zaujali majsterky Slovenska v karate. Dokonale predvedený výkon obecenstvo ocenilo výdatným aplauzom.

Program zavŕšil zoskok parašutistov. Parašutisti podali adrenalínový výkon, pretože museli zoskočiť pomedzi stromy, elektrické vedenie a kovový plot. Zvládli to a všetci prítomní si vydýchli.

Po programe sa účastníci podujatia rozdelili na tých, ktorí sa chceli zabaviť i zatancovať si pri skvelej živej hudbe kapely „Kvázi“ a tých, ktorí šli s deťmi súťažiť. Podujatiu prospel sponzorský dar, ktorý organizátorom umožnil ponúknuť malým súťažiacim občerstvenie.

To, že sme sa všetci cítili veľmi dobre svedčí aj skutočnosť, že kapela vyhrávala temer do 21 hod. a už na dlhšie sa nedala uprosiť.

Za pekný deň treba poďakovať všetkým prítomným, no predovšetkým organizátorom – členom SMER - SD okresu Košice I.

Osobitne patrí naše poďakovanie p. Ing. Zimmermannovej a celému organizačnému výboru z radov členov klubu Ťahanovce, klubu Sever a členom okresnej rady.

Okresná rada SMER - SD okresu Košice I.
Akcia "Juniáles - Ahoj prázdniny" - foto č. 1

Akcia "Juniáles - Ahoj prázdniny" - foto č. 2

Akcia "Juniáles - Ahoj prázdniny" - foto č. 3