KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

MUDr. Mária Grüllingová, MPH - člen okresnej rady


kontakt
Dátum narodenia: 07.03.1970

Vzdelanie:
1988 - 1994 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Odborná prax:
2012 - riaditeľka ŽNsP Košice
2007 - 2012 námestníčka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť ŽNsP Košice
2005 - 2007 zástupca primára interného oddelenia ŽNsP Košice
1994 - 2005 lekárka

Verejné funkcie:
2001 - 2005 poslankyňa Košického samosprávneho kraja
2009 - poslankyňa Košického samosprávneho kraja
1994 - 1998 poslankyňa Mestského zastupiteľstva - Košice
1998 - 2002 poslankyňa Mestského zastupiteľstva - Košice
2010 - poslankyňa Mestského zastupiteľstva - Košice, členka Mestskej rady v Košiciach

Jazyk(y)/úroveň: (CEF)
Anglický - porozumenie (B2), hovorenie (B2), písanie (B1)
Ruský - porozumenie (B1), hovorenie (A2), písanie (A2)

Osobné záujmy:
šport (lyžovanie), beletria, cestovanie
ODKAZY SEKCIE