KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ing. Jozef Burian - okresný predseda


kontakt
Dátum narodenia: 21. 09. 1961
Národnosť: slovenská
Materinský jazyk: slovenský
Rodinný stav: ženatý
Politická príslušnosť: strana SMER - SD

Prax:
2016 - poslanec NR SR
Člen Výboru pre sociálne veci
Člen Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií
2012 - 2016 štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
2010 - 2012 poslanec NR SR
Člen Výboru pre financie a rozpočet
2006 - 2010 poslanec NR SR
Predseda Výboru pre financie, rozpočet a menu
2002 - 2006 poslanec NR SR
Podpredseda Výboru pre sociálne veci a bývanie
1999 - 2002 AFISS plus, s.r.o., konateľ
1996 - 1999 VSŽ, a.s. riaditeľ pre financovanie a daňové systémy
1993 - 1996 VSŽ ZOS, s.r.o., vedúci oddelenia ekonomických informácií,
vedúci oddelenia pre financovanie
1992 ITC, a.s. Košice, finančný riaditeľ
1986 - 1992 Hutné stavby Košice, vedúci oddelenia ekonomiky práce
1985 - 1986 Základná vojenská služba
1984 - 1985 Hutné stavby Košice

Vzdelanie:
1980 - 1984 Vysoká škola ekonomická v Košiciach
Fakulta Riadenia, odbor ASR, titul: Ing.
1976 - 1980 Gymnázium na Kováčskej ulici č.30, Košice

Jazyky:
anglicky - pasívne, nemecky - pasívne

Ostatné aktivity:
autor odborných článkov
účastník viacerých medzinárodných konferencií a seminárov so zameraním na ekonomickú a finančnú oblasť

Záujmy:
literatúra (ekonomická, autobiografie), šport (tenis, futbal, lyžovanie), cestovanie
ODKAZY SEKCIE