KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE
Letná č. 45, 040 01 Košice
tel/fax: 055 / 671 13 61
e-mail:  krajke@strana-smer.sk
CENTRÁLA STRANY BRATISLAVA
tel/fax: 02 / 4342 62 97
e-mail:  tajomnik@strana-smer.sk
ĎALŠIE ODKAZY
Krajská rada
Okresné kancelárie
Poslanci v NR SR
Primátori, starostovia
Informácie
Informácie o KSK
Noviny SMERU
Fotogaléria
Napíšte nám
Prihláška

Ing. Marek Mitterpák, PhD. - krajský tajomník


kontakt
Narodený: 09.01.1975
Národnosť: slovenská
Materinský jazyk: slovenský
Rodinný stav: ženatý
Politická príslušnosť: strana Smer – sociálna demokracia

Prax:
2015 - Úrad KSK, vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov
2013 – 2015 Úrad KSK, vedúci odboru implementácie SORO pre ROP
2007 – 2013 Úrad KSK, referent pre podnikateľské prostredie
2003 – 2007 MÚ Mestskej časti Košice – Západ, referent CO, PO, BOZP a správca počítačovej siete
2000 – 2003 Zdroj Košice, a.s., správca počítačovej siete
1996 – 2000 Zdroj Univers, a.s., správca počítačovej siete
1996 – 1996 NÚP Košice – okolie, správca počítačovej siete

Vzdelanie:
2005 – 2007 TU Košice, Fakulta BERG, Manažérstvo zemských zdrojov
titul: Ing.
2003 – 2005 TU Košice, Fakulta BERG, Informatizácia firemných a verejnosprávnych činností
titul: Bc.

Jazyky:
Anglicky - pasívne

Počítačové zručnosti:
MS Windows, MS Office, Outlook, Internet

Záujmy:
Šport (futbal, hokej, lyžovanie), cestovanie